HEM

MVP ASSISTANS AB är ett serviceföretag för funktionshindrade som har personlig assistans.

Vår största strävan är att brukarna och deras anhöriga ska känna sig trygga och nöjda.

Vår personal stödjer kundens behov och anpassar de olika göromålen efter kundens önskemål och dagliga rutiner.

För OSS är viktigt att HA en balans mellan kund, assistent och utförare.

tumblr tracker Hem   |    Om Oss   |    Kund   |    Personling Assistent   |    Kontakt